Vi behöver arbeta på alla fronter för att minska transportsektorns klimatåverkan -bilen+bränslet+beteendet

Detta var budskapet från den tongivande rapporten Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)som kom 2013. Rapporten slår fast att vi kan bli fria från våra fossila drivmedel, det kommer att kräva att vi arbetar på alla fronter, och det kräver både samverkan och innovation. Inte minst beteendefrågorna lyftes fram.

2030-sekretariatet lanserar nu en broschyr som beskriver biodrivmedlens roll parallellt med en ökad elektrifiering av våra lätta fordon. Det är lite märkligt att en sådan skrift skall behövas, men debatten tenderar ofta att bli svartvit.

Vi tror på samverkan och vi tror på att vi behöver ta till alla medel för att minska de fossila drivmedlen så snabbt det går.

Sverige har en ledande position i EU både avseende elektrifiering och biodrivmedel. Sverige visar vägen där flera teknologier kan samverkan för att nå ett mål.

Elektrifiering tar tid att introducera eftersom elfordonen begränsas av att bilparken bara byts ut med 6 procent per år, och elfordon utgör ännu bara omkring hälften av nyhöpta fordon. Det kommer alltså att ta tid, Internationella Energiorganet har räknat ut att elektrifieringen först omkring 2035 bidrar mer till reduktionen av växthusgaser är biodrivmedlen i Sverige. Härmed inte sagt att elektrifieringen inte är viktig. Den är avgörande, men tar som sagt tid att införa.

Under tiden återstår biodrivmedel och beteendeförändringar som kan ge reduktion av utsläpp direkt. Återigen, alla insatser behövs.

Ni kan läsa broschyren på denna länk.

Seminariet gick av stapeln den 29e september och kan ses på denna länk.

De bilder som visades på seminariet finns här: Bilder av Helena Leander Energimyndigheten – Skrivskyddad

 

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet