Nästa år kommer EU att dela ut ett återställningsbidrag efter Covid-19 pandemin till medlemsländerna. Hela 7 500 miljarder kronor skall fördelas, och en tredjedel skall gå till grön omställning. Det är en rekordsatsning som påverkar miljöarbetet i alla EUs medlemsländer. Sverige är dessvärre sena med sin ansökan.

2030-sekretariatet har därför tillsammans med partners satt samman en lista av 31 klimatförslag inom flera olika samhällsområden. Denna lista kommer att skickas både till EU kommissionen och göras tillgängligt på i form av en digital adventskalender under namnet swedishgreenrecovery.eu.

EU kommissionen sätter av ofattbara 750 miljarder euro, 7500 miljarder kronor, till återställning efter covid-19. En tredjedel skall användas till grön och digital återställning och Sveriges andel uppskattas till 10 miljarder kronor. Detta bidrag är en unik möjlighet att accelerera klimatarbetet.

  • EU gör helt rätt, de ser samhällsnyttan i kraftiga satsningar på klimatet, kommenterar Jakob Lagercrantz, VD på 2030-sekretariatet. Just nu finns ett gyllene tillfälle för Sverige att visa på innovationsanda och klimatidéer, och det är en möjlighet att visa fram vad det svenska näringslivet redan gör.

Timingen är riktigt bra. EU kommissionen håller på att kraftigt skärpa klimatmålen, och under de kommande åtta månaderna revideras flera viktiga direktiv.  I mars kommer EU kommissionen att presentera vad som hänt under det första året med the Green Deal, kommissionen omfattande klimatsatsning. Den ansvarige kommissionären Frans Timmermans efterlyser konkreta projekt, och är mån att visa att det är verkstad bakom orden.

EUs medlemsländer skulle redan i mitten av oktober ha lämnat in sina planer för den gröna återställningen. Flera länder har skött sig. Frankrike hade sin lista klar tidigt i september och får därmed en större chans att påverka, Spanien och Italien var inte långt efter. Sverige tillhör dessvärre eftersläntrarna, tillsammans med länder som Polen, Slovakien och Bulgarien. Detta trots att Sverige var ett av 15 medlemsländer som i ett upprop som uppmanade kommissionen att agera kraftfullt och stötta investeringar i hållbara industrier. Kommissionen tar beslut om tilldelning i slutet av april nästa år.

Det är inte bra att vara sena i leverans till kommissionen. Än mer allvarligt är att Finansdepartementet verkar vilja låta bidraget från EU tillfalla statskassan och betala för höstbudgetens miljöåtgärder. Den rekordsatsning på 10 miljarder till miljöåtgärder som regeringen fick beröm för i höstas betalas alltså av EU.

EUs stöd borde tvärtom gå till företag som är otåliga och villiga att driva på utvecklingen, och genom sina nysatsningar bidrar till den innovativa som satt Sverige i miljöutvecklingens framkant.

Det sker enormt mycket på miljöområdet i Sverige. 2030-sekretariatet har sammanställt förslag från svenska partners i ett trettiotal projekt inom områdena bilen, bränslet och beteendet. Bredden av förslag är viktig, omställningen kräver att vi är aktiva inom alla områden. De 31 projekten, som tillsammans är budgeterade till omkring 15 miljarder kronor, kan alla genomföras under de närmaste åren. Eftersom vi är inne i månaden innan jul, presenteras projekten i form av en digital adventskalender som lyfter fram ett projekt per dag.

Denna sammanställning är viktig av två skäl. Dels visar den för den svenska regeringen vilken bredd av initiativ som finns, reda att sättas i verket. Dels visar den för EU att det finns en stor innovationsanda i Sverige. Vare sig det gäller biodrivmedel, elektrifiering, vätgas eller mobilitetsfrågor finns nya projekt som både skapar klimatnytta och gynnar den svenska industrin.

  • Vi står inför den stora klimatomställningen, ett decennium där vi konkret måste ställa om, kommenterar Jakob Lagercrantz. När 2500 miljarder kronor  satsas på klimatomställningen kan vi verkligen accelerera. Den som ligger i framkant har mycket att tjäna – och klimatet är den stora vinnaren.

I Ny Teknik presenterades förslaget i en debattartikel den 1a december 2020.

För ytterligare information: Jakob Lagercrantz, 0708-173808

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet